За техническа консултация, предварителен оглед на обекта за ремонт, договаряне на цени и срокове за изпълнениe, както и за сключване на договор можете да се свържете с нас на посочения телефон. 

 Димат Груп" ЕООД – Димитър Киряков Бургас GSM: 0879 990 666